ในมุมมองของ คนที่จบจากมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบ SOTUS มาแล้ว25 ปี
ตัวระบบ SOTUS ไม่ได้สร้างปัญหาเลยครับ... แค่คนที่เอามาปรับใช้ไม่มีความรู้ความเข้าใจในระบบเพียงพอ + ความคึกคะนอง ทำให้นำมาใช้แบบผิดๆ>>>ถ่ายทอดมาเเบบผิดๆ จนเป็นผลที่เห็นในปัจจุบัน
แสดงความคิดเห็นของคุณ...