8 พ.ย. 2022 เวลา 23:00 • ข่าวรอบโลก
รถไฟความเร็วสูงสายนี้เชื่อมจาการ์ตา เมืองหลวงของอินโดนีเซียกับเมืองบันดุง เมืองใหญ่อันดับสี่ของอินโดนีเซีย โดยเป็นเทคโนโลยีจากจีนทั้งหมด
รถไฟความเร็วสูงรุ่น CR400AF วิ่งด้วยความเร็ว 350 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ความยาว 142 กิโลเมตร ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางระหว่างจาการ์ตาถึงเมืองบันดุงจะลดลงจากกว่า 3 ชั่วโมงเหลือเพียง 40 นาทีเท่านั้น
ซึ่งเป็นรถไฟความเร็วสูงขบวนแรกที่จีนส่งออกสู่ภูภาคอาเซียน(ประเทศอินโดนีเซีย) เป็นประเทศแรก
โครงการรถไฟความเร็วสูงสายดังกล่าว เป็นสัญลักษณ์ว่าระบบ และห่วงโซ่อุตสาหกรรมรถไฟความเร็วสูงของจีนได้เดินทางออกสู่ต่างประเทศเป็นครั้งแรก
ทุกวันนี้ในพื้นที่ก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงจาการ์ตา-บันดุง มีแรงงานท้องถิ่นทำงานอยู่กว่า 13,000 คน และโครงการนี้ได้จัดซื้อการค้าภาคบริการของอินโดนีเซียมากกว่า 75% ก่อนสิ้นปีนี้จะเริ่มอบรมเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
เมื่อรถไฟสายนี้ให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว จะสร้างตำแหน่งงานจำนวน 30,000 ตำแหน่ง จะเชื่อมโยงทรัพยากรในกรุงจาการ์ตากับเมืองบันดุง และสร้างเส้นทางเศรษฐกิจตามรายทางรถไฟความเร็วสูงสายนี้
โฆษณา