The Five W’s Of Life
W....อย่าเปลี่ยนตัวเองเพื่อใคร
เพราะ คุณมีค่าเสมอ
W....ไม่มีใครรู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไร
อย่ากลัวที่จะลอง
W....เมื่อช่วงเวลานึงชีวิตกดดันคุณ
คุณแค่ต้องสู้กลับ คุณทำได้
W....ถ้าเลือกได้ จงเลือกอยู่ในที่ที่คุณ
จะไม่มีวันเสียใจ
W....อะไรที่เกิดขึ้นแล้ว อย่าถามว่าทำไม
แต่ให้ถามว่า ทำยังไงต่อ
3 ถูกใจ
31 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...