FamSkool - ความหวังดีทำลายความสัมพันธ์ศิษย์และครู
ปรารถนาขั้นต่ำของครูคือหวังว่านักเรียนจะได้ดี ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ความหวังดีนี้เองจึงนำมาสู่การจู้จี้จุกจิกและบ่อยครั้งก็ใช้คำพูดรุนแรง เพียงเพราะอยากให้นักเรียนได้ดี ต่อเมื่อข้อความจากบทสนทนานั้นนำมาสู่การตอบสนองเชิงลบ ครูก็มักมีคำอธิบายให้ตนเองเสมอว่า "ที่ทำไปเพราะหวังดี และสักวันเธอจะเข้าใจ"
อัญชรี ไชยสถิตวานิช ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม จ.เชียงราย เคยเป็นเช่นนั้น กระทั่งวันหนึ่งมาพบว่า สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนอกจากไม่มีใครพบความสุขแล้ว ยังทำให้ห้องเรียนเป็นทุกข์มากกว่าเดิม และความหวังดีที่ปลอบประโลมตนเองนั้น แท้จริงกลับทำลายความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์และครู
ต้อนรับการเปิดเทอมใหม่ ด้วยการชวนครูทบทวนตนเอง ผ่านหลักคิดจิตวิทยาเชิงบวก "ความสัมพันธ์" จะทำให้ห้องเรียนจะดีขึ้นได้อย่างไร ติดตามได้จากคลิปนี้
---
สนับสนุนโดย FamSkool Life Education Thailand และ สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth
  • 1
โฆษณา