9 พ.ย. 2022 เวลา 10:26 • ความคิดเห็น
จาก ปสก. สอนให้รู้ว่า ทุกๆเรื่องถ้าตัดสินใจบนพื้นฐานเหตุและผล ผ่านการ คิด,วิเคราะห์,แยกแยะ อย่างถี่ถ้วนแล้วและเป็น Final answer แล้ว ก็มูฟออนครับ ไม่รอครับ 🙂
โฆษณา