จาก ปสก. สอนให้รู้ว่า ทุกๆเรื่องถ้าตัดสินใจบนพื้นฐานเหตุและผล ผ่านการ คิด,วิเคราะห์,แยกแยะ อย่างถี่ถ้วนแล้วและเป็น Final answer แล้ว ก็มูฟออนครับ ไม่รอครับ 🙂
1 ถูกใจ
100 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา