การแสดงอารมณ์โกรธเป็นเรื่องปกติ 😡🔥
แต่การระงับความโกรธเป็น "ความสามารถ" 😉
control your anger before it controls you
คุณเป็นคนปกติ หรือ คนที่มีความสามารถ
113 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา