9 พ.ย. 2022 เวลา 23:58 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี
ปรากฏการณ์ดวงจันทร์สีเลือด เกิดจากการที่จันทรุปราคาเต็มดวง
เงาของโลกจะบดบังแสงอาทิตย์ไปเกือบทั้งหมด แต่ก็ยังมีบางส่วนที่ลอดผ่านชั้นบรรยากาศโลกไปถึงดวงจันทร์ได้ ทำให้เกิดการกรองแสงสีฟ้าออกไป จนเรามองเห็นดวงจันทร์เป็นสีแดงจาง ๆ คล้ายกับเลือดนั่นเอง
จันทรุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ ถือเป็นครั้งที่ 3 ในปี 2565 และจะเกิดขึ้นนาน 85 นาที หากไม่ได้ชมในครั้งนี้ จะเกิดจันทรุปราคาครั้งต่อไปในปี 2568 หรืออีก 3 ปีข้างหน้า
โฆษณา