0 วัดนาริตะซัน ชินโชจิ (Naritasan Shinshoji Temple)
1
- ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 1483 เป็นวัดขนาดใหญ่และมีความเก่าแก่กว่าหนึ่งพันปีซึ่งตั้งอยู่ในเมืองนาริตะ (Narita) ของจังหวัดชิบะ (Chiba) โดยอยู่ไม่ไกลจากสนามบินนาริตะ (Narita Airport)... อ่านต่อ
2
โฆษณา