เรียนรู้ที่จะอยู่กับความจริง ถ้าตรงนั้นมันไม่ใช่เรามูฟออนออกมาดีกว่า แล้วปรับกลับไปเป็นเพื่อน ก่อนหน้านั้นเรายังเป็นคนรู้จักกันได้ บางทีความรู้สึกที่ไม่ได้เป็นคนรักมันไม่ทำร้ายเรากว่า
  • 1
โฆษณา