11 พ.ย. 2022 เวลา 10:01 • ปรัชญา
เราจะลืมเรื่องของตัวเอง
เมื่อนึกถึงเรื่องคนอื่น
โฆษณา