รัฐสวัสดิการ เบื้องหลัง นอร์ดิก กลุ่มประเทศที่มีความสุขมากสุดในโลก
หากถามว่า ประเทศที่มีความสุขมากที่สุดในโลกคือประเทศไหน
กลุ่มประเทศนอร์ดิกก็น่าจะเป็นชื่อที่หลายคนนึกถึง ไม่ว่าจะเป็น ฟินแลนด์ เดนมาร์ก ไอซ์แลนด์ เป็นต้น
โดยสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับความสุขของประชาชนในประเทศก็คือ การมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเบื้องหลังส่วนหนึ่งก็คงหนีไม่พ้น “รัฐสวัสดิการ”
แล้ว รัฐสวัสดิการ ของกลุ่มประเทศนอร์ดิกน่าสนใจอย่างไร
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
รัฐสวัสดิการ หรือ Welfare State คือการที่รัฐบาลช่วยเหลือประชาชน ด้วยการให้สวัสดิการในด้านต่าง ๆ
เช่น การศึกษา สาธารณสุข และประกันสังคม เป็นต้น
1
ซึ่งจุดประสงค์หลัก ก็เพื่อให้ประชาชนในประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ดี และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
1
โดยประเทศต้นแบบของรัฐสวัสดิการ ที่ทั่วโลกให้การยอมรับก็คือ “กลุ่มประเทศนอร์ดิก” ที่ประกอบด้วย เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ไอซ์แลนด์ นอร์เวย์ และสวีเดน รวมไปถึงดินแดนปกครองตนเอง ได้แก่ กรีนแลนด์ หมู่เกาะแฟโร และหมู่เกาะโอลันด์
1
รัฐสวัสดิการของกลุ่มประเทศเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น
2
- มีรัฐสวัสดิการให้ตั้งแต่เด็กแรกเกิด โดยพ่อแม่สามารถเลือกรับเงินช่วยเหลือ หรือของใช้จำเป็นของทารกได้ ตั้งแต่อายุครรภ์ 5 เดือน
4
- พ่อแม่สามารถใช้สิทธิ์ลาคลอดได้นานกว่า 8 เดือน โดยยังคงได้รับค่าแรงจากการทำงานอยู่
2
- รัฐบาลสนับสนุนค่าเลี้ยงดูลูก จนถึงอายุ 3 ขวบ พร้อมทั้งให้รับวัคซีนฟรี และมีบริการตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐานจนถึงอายุ 16 ปี
1
- ประชาชนสามารถเรียนฟรีได้จนถึงอายุ 16 ปี และรัฐบาลยังช่วยเหลือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าหอพัก ค่าเดินทาง และอุปกรณ์การเรียน เป็นต้น
อีกทั้งยังมีทุนการศึกษา ที่สนับสนุนจนถึงระดับมหาวิทยาลัยอีกด้วย
1
- ในกรณีที่ตกงาน รัฐบาลจะช่วยหางานให้ และให้เงินช่วยเหลือเป็นระยะเวลา 400 วัน หรือประมาณ 13 เดือน
5
- ในประเทศฟินแลนด์ หลังเกษียณ หรือเมื่ออายุ 65 ปี จะได้รับเงินอย่างน้อยคนละ 31,000 บาทต่อเดือน ซึ่งเงินก้อนนี้จะไม่ถูกหักภาษี หากไม่มีรายได้จากทางอื่น
2
พอประชาชนในประเทศมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมก็ลดลง
จึงทำให้กลุ่มประเทศนอร์ดิก มักได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีความสุขมากเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก
4
โดยข้อมูลจาก World Happiness Report ระบุว่าผลการจัดอันดับประเทศที่มีความสุขมากที่สุด 3 อันดับแรกของโลก ในปี 2022 ได้แก่
อันดับ 1 ฟินแลนด์
อันดับ 2 เดนมาร์ก
อันดับ 3 ไอซ์แลนด์
อย่างไรก็ตาม การสร้างระบบรัฐสวัสดิการที่ดีนั้นก็มีต้นทุนเช่นกัน โดยแหล่งที่มาของเงินก็มาจาก การเก็บภาษีจากประชาชนเป็นหลัก
2
รู้ไหมว่า กลุ่มประเทศนอร์ดิกถือว่าเป็นประเทศที่มีการจัดเก็บภาษีในอัตราสูงมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก
ลองมาดูอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของกลุ่มประเทศเหล่านี้กันบ้าง
- นอร์เวย์ 22-53%
- ฟินแลนด์ 25-67%
- เดนมาร์ก 27-42%
- ไอซ์แลนด์ 32-46%
- สวีเดน 32-55%
2
ซึ่งอัตราภาษีดังกล่าวนั้นก็สูงมาก เมื่อเทียบกับหลายประเทศ อย่างกรณีของประเทศไทยนั้น อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอยู่ที่เพียง 5-35%
6
ถึงตรงนี้ ก็คงพอสรุปได้ว่า
รัฐสวัสดิการที่ดี ก็ต้องแลกกับการที่จะต้องจ่ายภาษีในอัตราที่สูงเช่นกัน แต่หากภาษีที่เราจ่าย แลกกับคุณภาพชีวิตที่ดีได้ ก็น่าจะเป็นสิ่งที่คุ้มค่าอยู่ไม่น้อย
1
ซึ่งเรื่องราวของประเทศกลุ่มนอร์ดิก ก็น่าจะเป็นสิ่งสะท้อนได้เป็นอย่างดี
แม้จะเป็นกลุ่มประเทศที่ต้องเสียภาษีที่สูงเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก
แต่ก็ขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนที่มีความสุขมากที่สุดในโลกเช่นกัน..
1
หนังสือ BRANDING THE NATION หนังสือที่เล่าถึงการสร้างแบรนด์ของแต่ละประเทศที่ทำให้ แต่ละประเทศเป็นแบบทุกวันนี้
เช่น ทำไมเยอรมนีเป็นประเทศแห่งรถยนต์ ทำไมฝรั่งเศสเป็นประเทศแห่งแบรนด์หรู สั่งซื้อเลยที่
โฆษณา