11 พ.ย. 2022 เวลา 12:48
แค่เหล็กกล้า เรายังไม่มีปัญญาผลิตเองทั้งหมดเลยครับ
อุตสาหกรรมหนัก เทคโนโลยีชั้นสูง หมดสิทธิ์
ความรู้มีแต่ ทรัพยการ เครื่องมือ เครื่องจักร ไม่มี
เหมือนจบ วิชาไร้เทียมทานขั้นสูงสุด แต่ ไม่มีกระบี่ ตีเองก็ไม่เป็น
โฆษณา