11 พ.ย. 2022 เวลา 17:57
ชิ้นส่วน หรือประกอบขาย พอไหวนะคะ
สร้างเองตีแบรนด์เอง ความเชี่ยวชาญตลาดเทคโนโลยี นี่น่าจะยัง ยังอาศัยจมูกคนอื่นหายใจอยู่เยอะค่ะ ไม่ได้เป็นเจ้าของเทคโนโลยีเอง
ทั้งแรงงาน+ทรัพยากรการผลิตต้นน้ำ-กลาง-ปลายน้ำไม่แข็งแรง
การตลาด การตรวจเช็ค ซ่อมแซม
บริการหลังการขาย
อุปสรรคใหญ่คือ ความเชื่อมั่นในตัวสินค้าเทคฯ แบรนด์ไทย
Not there yet, but never impossible.
โฆษณา