11 พ.ย. 2022 เวลา 20:41
ยังมีอีกหลายอย่าง
ที่ไทยเราไม่ค่อยมี ไม่ได้สร้างขึ้นเอง
ด้วยหลายๆปัจจัยที่ยังทำไม่ได้
และไทยเราก็ต้องเสพของผู้อื่นกันต่อไป
เสียส่วนมาก
งานของผู้สร้างจากต่างประเทศ
เทคโนโลยี
โฆษณา