ถ้าจะคิดแบบนั้นก็ไม่ผิด แต่ชีวิตควรจะมีความหมายมากกว่านั้น ทำอะไรก็ได้ที่ไม่เดือดร้อนคนอื่น หรือมีผลกระทบด้านลบกับผู้อื่นให้น้อยที่สุด และไม่เสียดายในลมหายใจสุดท้าย หากต้องจากโลกนี้ไป
  • 2
โฆษณา