เราทุกคนเกิดมาเพื่อขัดเกลาตัวเองเพื่อการหลุดพ้นไม่กลับมาเกิดให้มีธาตุขันธ์มารองรับทุกข์ในรูปแบบต่างๆ...
14ถูกใจ
2แชร์
394รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...