12 พ.ย. 2022 เวลา 14:43 • ความคิดเห็น
เราทุกคนเกิดมาเพื่อขัดเกลาตัวเองเพื่อการหลุดพ้นไม่กลับมาเกิดให้มีธาตุขันธ์มารองรับทุกข์ในรูปแบบต่างๆ...
โฆษณา