การเมืองค่ะ
ไม่กี่ประโยครู้ผล ทั้งแนวคิด และวิธีการประนีประนอมปรับตัวเมื่อเจอคนคิดต่าง
  • 1
โฆษณา