ไม่ใช่งับ คุณเกิดมาเเละคุณมีชีวิตเป็นของตัวเอง
คุณมีความคิดเป็นของตัวเองมีสิ่งที่อยากทำ
ใช้ชีวิตให้คุ้มค่าสำหรับคุณมันก็โอเคเเล้วนะคนเก่ง
โฆษณา