มีปีศาจร้าย*เฉพาะบางเรื่อง ที่อยู่ในตัวเองเมื่อออกไปสู่สังคมมักจะควบคุมไม่ได้ จนไม่กล้าเข้าสังคม
  • 1
โฆษณา