13 พ.ย. 2022 เวลา 15:17 • ความคิดเห็น
ไม่ว่าจะอยู่กับพ่อหรือแม่ ผมมองว่าถ้าเรารักและดูแลเขาดีพอ เขาจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และมีความสุขได้ครับ
โฆษณา