อย่างนั้นเองน่ะเหรอ แล้วเธอรู้สึกอย่างไร ...
คือ ไม่จำเป็นก็แค่ไม่ขัดใจกัน และกัน
ให้ ได้ก่อน เสมอๆ คอยเป็น รอได้
  • 1
โฆษณา