คิดว่าแล้วแต่ครอบครัวค่ะ คำพูดการกระทำ การสั่งสอน มีส่วนมากค่ะ
ไม่เว้นแม้กระทั่ง ครอบครัวที่ไม่ได้มีปัญหานี้
  • 2
โฆษณา