14 พ.ย. 2022 เวลา 15:54 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี
ผมว่าอาจจะเหมือนในหนังของฝรั่งที่เคยดูแต่จำชื่อเรื่องไม่ได้ครับ แบบฝั่งคนที่ไม่ได้ตัดต่อพันธุกรรมก็โดนดูถูกเหยียดหยาม โดนแย่งโอกาสในหลายๆด้าน เพราะความสามารถคนที่ตัดต่อจะดีกว่าทุกทาง และเป็นที่ต้องการของสังคมมากกว่าคนที่ไม่ตัดต่อ แต่ถึงยังไงๆมนุษย์เราก็ยังต้องพึ่งพากันและกันในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม
โฆษณา