14 พ.ย. 2022 เวลา 22:41 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี
จุดประสงค์หลักๆของการดัดแปลงพันธุกรรมในพืชเกษตร ทำเพื่อหวังผลในเชิงพาณิชย์ค่ะ เป็นการตัดแต่งสารพันธุกรรมบางอย่างที่มีอยู่ในธรรมชาติออกไป เพื่อขจัด pain point เช่น เพื่อให้ทนศัตรูพืช ทนแล้ง ผลผลิตเก็บได้นาน เมล็ดเป็นหมัน ฯลฯ
ถ้าเข้าใจคำว่า ธรรมชาติคัดสรร สิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่สามารถปรับตัวต่อสภาพแวดล้อม เหลือรอดมาได้ จะกลายเป็นสายพันธุ์ที่แข็งแกร่ง และส่งต่อยีนส์ที่แข็งแกร่งไปสู่รุ่นต่อไป
ในมนุษย์ การดัดแปลงหรือตัดแต่งพันธุกรรม ต้องตอบให้ได้ก่อนว่า ทำไปเพื่อวัตถุประสงค์อะไร? ในปัจจุบันโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม ถึงจะตรวจเจอรู้ได้ก่อนในเชิงป้องกัน แต่ยังไปไม่ถึงขั้นแก้ไขดัดแปลงยีนส์
ตอบคำถามตามกระทู้นี้ มนุษย์สายพันธุ์ดั้งเดิม จะมีทั้งที่แข็งแกร่งและที่เป็นโรคค่ะ และเทคโนโลยีการแพทย์จะพัฒนาต่อไปเพื่อเอาชนะโรคเหล่านี้ ที่น่าห่วงมากกว่าคือเหล่ามนุษย์ดัดแปลงพันธุกรรมค่ะ
1
โฆษณา