15 พ.ย. 2022 เวลา 00:37 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี
ไม่ต้องกังวลใดๆถ้าเรามั่นใจว่า เรามีคนเดียวในโลก
หากเราเป็นเราที่มีอัตลักษณ์ หรือ แก่นของตัวเราเอง
1
เรามีทักษะความเป็นมนุษย์ เรามีกระบวนการคิด
เรามีความรู้สึก ที่เหนือกว่ามนุษย์สายพันธุ์ใหม่หรือ AI
เราไม่ต้องกลัวกับอนาคตที่มันจะเกิดขึ้น หากเรามั่นใจว่าเรามีการพัฒนาทักษะของตัวเองอยู่ตลอดเวลา
2
และเราไม่เผลอหลงลืมตัว ไม่นิ่งนอนใจ และเตือนตัวเองให้ตระหนักรู้อยู่เสมอว่าโลกนี้มันไม่มีอะไรแน่นอน..
1
โฆษณา