ลงมือทำให้ท่านเห็น
ฝึกฝนให้ชำนาญแล้วผลงานจะเป็นบทพิสูจน์ว่าเราทำได้ และสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้
อย่ากังวลอยู่กับความห่วงใยของพ่อแม่...ออกไปลุยเลย..
  • 3
โฆษณา