16 พ.ย. 2022 เวลา 10:34 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี
คลิปนี้ผมอธิบายว่าค่าคงที่ e ในทางคณิตศาสตร์คืออะไร? มีคุณสมบัติน่าสนใจอะไร?
โฆษณา