16 พ.ย. 2022 เวลา 13:30 • ความคิดเห็น
คำว่าอย่าคิดมาก มันเป็นคำปลอบประโลมแบบสากล
ของผู้ปลอบ ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาคิดว่าเขาปลอบไม่เป็น หรือไม่เข้าใจตัวเราหรือไม่เข้าใจปัญหาที่เผชิญอยู่
...แน่นอนความรุนแรงของปัญหา มันไม่เท่ากันอยู่แล้ว แม้แต่ปัญหาเดียวกัน อย่าลืมนะครับ ความเข้มแข็งในใจคนมันต่างกัน อุปมาเหมือนเรียนหนังสือจากเล่มเดียวกัน นักเรียน 30 คน ก็ใช่ว่าจะได้ที่1กันทุกคน เพราะฉะนั้นอย่าไปคาดหวังกับคำปลอบประโลมของคนอื่น มุ่งมั่นตั้งใจทำจิตใจของตัวเองให้เข้มแข็งจะดีกว่า อย่ารอให้คนมาปลอบ อย่าไขว่หาคำปลอบประโลมที่ถูกใจ ลุกขึ้นให้ไว
โฆษณา