ต่างความคิด และ ชีวิตคนละแบบ จะมองมุมไหนก็ได้ หลากหลายมิติ และวิธีคิด
สำคัญคือ รู้จักหน้าที่ และสิทธิของตนเอง โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน อยู่ในกฎกติกาของสังคม และไม่ทำผิดกฎหมายบ้านเมือง เป็นใช้ได้ 😉
โฆษณา