เจริญด้านไหน ?
แต่ละด้าน ก็มีผลต่ออีกด้าน เช่นกัน
กิเลส ตัณหา น่าจะเป็น ตัวการของเรื่องทั้งหมดนะครับ
แล้วถ้า ทุกคนเป็นคนดี แล้ว จะเจริญก้าวหน้าไหม ?
เจริญด้านไหนบ้าง ?
ด้านไหนตกต่ำ ?
แล้วคำว่า เจริญก้าวหน้า คืออะไร
รวย
เทคโนโลยีสูง
มีทรัพย์สินมากกว่าใคร
ประชาชน กินดีอยู่ดี
เกษตรรุ่งเรือง เพาะปลูกดี
1ถูกใจ
85รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...