17 พ.ย. 2022 เวลา 04:23 • ความคิดเห็น
ถามท่านผู้รู้ครับ : คิดว่าอะไร? คือสาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรค ที่ทำให้..(ผู้คน/สังคม/โลก)ไม่เจริญก้าวหน้า..!
คำถามนี้ถูกลบ
คนค่ะ คือ ถ้าคนหัว...ได้โอกาสได้พื้นในสังคม สังคมนั้นมันก็หัว... 😌
โฆษณา