กรุณยฆาตส่วนใหญ่ใช้ในทางการแพทย์ในต่างประเทศค่ะ ยกตัวอย่างกรณีทีีผู้ป่วยต้องทุกข์ทนทรมานจากอาการเจ็บป่วยของโรค เช่นมะเร็ง ระยะสุดท้ายของมะเร็ง มันเจ็บปวด ใช้ระยะเวลาอดทนกับความเจ็บนานพอสมควร การนำการุณยฆาตมาใช้ บางส่วนมองว่าเป็นการช่วยให้ผู้ป่วยหลุดพ้นจากความเจ็บปวด ซึ่งอาจขัดกับความคิด ความเชื่อในทางพุทธศาสนา
1 ถูกใจ
8 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา