17 พ.ย. 2022 เวลา 07:58 • ความคิดเห็น
ถามท่านผู้รู้ครับ : คิดว่าอะไร? คือสาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรค ที่ทำให้..(ผู้คน/สังคม/โลก)ไม่เจริญก้าวหน้า..!
คำถามนี้ถูกลบ
ความเจริญก้าวหน้านั้นคืออะไรบ้างครับ !! กับยุคที่จำนวนประชากรของโลกคนที่ 8พันล้าน เพิ่งคลอดมาแล้ว
กับชีวิต อพยพเข้ามาอยู่ในตัวเมืองใหญ่ ซึ่งก็เป็นเหมือนกันทั้งโลก
การแก้ปัญหาอย่างหนึ่งได้ แต่กลับไปเจอปัญหาอีกอย่างแทน เช่น แก้ปัญหาเรื่อง ภัยธรรมชาติ การตัดไม้ทำลายป่าในยุคก่อน อาหารไม่พอเพียง โรคระบาด หนทางอาชีพค้าขายลำบาก ขาดองค์ความรู้
เมื่อหาทางแก้ไขเสร็จได้ แต่มาเจอปัญหา แหล่งเสื่อมโทรม ขยะอุตสาหกรรม ชุมชนแออัด ทรัพยากรพื้นฐานไม่พอเพียง ค่าครองชีพสูง เข้ามาแทน
หรืออะไรก็ตาม โลกเราได้พบเจอเรื่องเหล่านี้มานับครั้งไม่ถ้วนแล้ว
ผมคิดว่า การมีมุมมอง ทัศนคติทุกมิติต่อ สิ่งนั้นและการตัดสินใจที่รอบคอบอย่างไรต่างหากที่จะช่วยให้มนุษย์เราก้าวหน้าได้ ครับ 😊🍸🌌
โฆษณา