สำหรับผม เรื่องเชื่อใจสำคัญมาก
ถ้ารู้สึกไม่เชื่อใจแล้ว ผมไม่ไปต่อครับ
ตัดใจเจ็บแต่จบ...
2รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...