พระศรีอาริยเมตไตรยอันงามยิ่งแห่งมองโกเลีย
นี่คือพุทธปฏิมารูปพระศรีอาริยเมตไตรย ศิลปะมองโกเลีย คาดว่าเป็นฝีมือของพระซานาบาซาร์ (Öndör Gegeen Zanabazar) ลามะผู้ยิ่งใหญ่ผู้เป็นพหูสูตและศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ชาวมองโกเลียในสมัยศตวรรษที่ 17 - 18 (ช่วงชีวิตระหว่าง ค.ศ. 1635 - 1723) ได้สร้างรูปพุทธปฏิมาสกุลช่างซานาบาซาร์เอาไว้ ล้วนแต่งดงามละมุนละไมผสมผสานความองอาจ เป็นงานพุทธศิลป์ชั้นเลิศของโลก
พระศรีอาริยเมตไตรยนี้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ Harvard Art Museums ประเทศสหรัฐฯ ถูกใช้เป็นต้นแบบในการสร้างรูปพระศรีอาริยเมตไตรยขนาดยักษ์ใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งของโลก ซึ่งจะประดิษฐานที่ประเทศมองโกเลีย ในยุคที่มองโกเลียกำลังฟื้นฟูพุทธศาสนา สร้างวัดวาอารามอย่างแข็งขัน
พุทธศาสนาในมองโกเลียเป็นแบบทิเบต โดยเฉพาะนิกายเกลุก อันเป็นนิกายขององค์ดาไลลามะ นิกายเกลุกนั้นก่อตั้งโดยท่านจงคาปา ท่านได้สถาปนาเทศกาลบูชาพระศรีอาริยเมตไตรยขึ้นในปี ค.ศ. 1409 ต่อมาท่านซานาบาซาร์และท่านปันเชนลามา (ประมุขอันดับที่ 2 ของนิกายเกลุกรองจากดาไลลามะ) ได้นำเทศกาลบูชาพระศรีอาริยเมตไตรยมาเผยแพร่ที่มองโกลเลีย และท่านซานาบาซาร์ยังได้สร้างรูปบูชาพระศรีอาริยเมตไตรยไว้จำนวนหนึ่ง ล้วนแต่งดงามทั้งสิ้น
วัดนิกายเกลุกที่สำคัญ เช่น วัดกานเดน (Ganden) ในทิเบต ซึ่งเป็นวัดแรกที่ท่านจงคาปาบูรพาจารย์แห่งนิกายสถาปนาขึ้น ชื่อวัดในภาษาทิเบต หมายถึง "ดุสิต" หรือสวรรค์ชั้นดุสิตที่พระศรีอาริยเมตไตรยทรงประทับอยู่รอที่จะตรัสรู้เป็นพระอนาคตพุทธเจ้า ในมองโกเลียมีวัดจำนวนหนึ่งชื่อวัดกานเดนเช่นกัน สะท้อนถึงความศรัทธาในพระศรีอาริยเมตไตรยของชาวมองโกเลีย
กล่าวกันว่า ท่านจงคาปาและศิษย์ของท่านนั้นเดินทางไป "กานเดน" (สวรรค์ชั้นดุสิต) เมื่อมรณภาพแล้ว
96 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...