พวกคอรับชั่น การปติวัติ การศึกษาของประชากรในประเทศ หลักๆในความคิดผม
2ถูกใจ
101รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...