📊สรุปภาวะตลาดคริปโตรายสัปดาห์
📍 จากสถานการณ์ FTX และความไม่วางใจใน CEX ทำให้จำนวน BTC และ ETH บน Exchanges ต่างๆ ทำสถิติลดลงต่ำสุดในรอบ 4 ปี ที่ 2,304,415.880 BTC และ 19,197,903.605 ETH แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้งานกำลังถอนเหรียญออกจากการ Exchange
📍 จำนวนบัญชีของผู้ที่ถือ ETH มากกว่า 1 ETH เพิ่มขึ้นทำ All time high ที่ 1,695,161 บัญชี แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้เลือกเก็บเหรียญไว้มากขึ้น
📍 จำนวน Stablecoins บน Exchanges ทำ All time high ที่ $41,186 ล้าน และ อัตราส่วน Market share บน Exchanges ของ BUSD เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
📌ติดตามข้อมูลได้เป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เพจ Brook Digital Asset
🚀ช่องทางติดตาม Brook Digital Asset
#BrookDigitalAsset #BrookerGroupPCL #cryptocurrency #BrookInsight
  • 3
โฆษณา