ถามท่านผู้รู้ครับ : คิดว่าอะไร? คือสาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรค ที่ทำให้..(ผู้คน/สังคม/โลก)ไม่เจริญก้าวหน้า..!
คำถามนี้ถูกลบ
โลภและหลง
  • 1
โฆษณา