18 พ.ย. 2022 เวลา 22:22 • ความคิดเห็น
ในสมัยโบราณสมัยที่ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงในทุกพื้นที่ ทำให้การใช้ชีวิตยากลำบากเนื่องจากแสงสว่างไม่เพียงพอ เขาจึงห้ามทำหลายๆ เรื่องในตอนกลางคืนครับ(ส่วนตัวตัดเล็บกลางคืนประจำเลย55+)
โฆษณา