19 พ.ย. 2022 เวลา 04:10 • ประวัติศาสตร์
ราษฎรเริ่มเฝ้ารับเสด็จได้ตั้งแต่สมัยใด
1
จากพระนิพนธ์ความทรงจำของกรมดำรงมีตอนหนึ่งบันทึกไว้ว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเปลี่ยนแปลงประเพณีเดิมหลายอย่างให้ทันสมัยขึ้น
1
หนึ่งในนั้นคือประเพณีที่พระเจ้าแผ่นดินทรงติดต่อกับราษฎร คือมีดำรัสสั่งให้เลิกประเพณีโบราณที่ห้ามไม่ให้ราษฎรใกล้ชิดหนทางเมื่อเสด็จประพาส และบังคับให้ราษฎรปิดประตูหน้าต่างบ้านเรือนตลอดสองข้างทาง
ทรงโปรดให้เปลี่ยนประเพณีโดยอนุญาตให้ราษฎรเข้ามาเฝ้าได้ใกล้หนทาง และให้เปิดประตูหน้าต่างบ้านเรือนได้ตามใจชอบ
หากเจ้าของย้านเรือนต้องการแสดงความเคารพ ก็ให้แต่งเครื่องบูชาที่กน้าบ้านและคอนเฝ้าอยู่ที่เครื่องบูชานั้น
การให้ราษฎรเฝ้ารับเสด็จเป็นสาเหตุให้ราษฎรนิยมอย่างแพร่หลาย
การให้ราษฎรเข้าเฝ้าได้ยังมีประกาศแจ้งให้รู้โดยทั่วกัน (มีรวบรวมอยู่ในประชุมประกาศสมัยรัชกาลที่ 4 ด้วย)
2
นอกจากประเพณีการเฝ้ารับเสด็จแล้ว ยังทรงเปลี่ยนแปลงอีกหลายประเพณี จะเล่าให้ฟังในบทความต่อไป
สรุปว่าราษฎรเริ่มเฝ้ารับเสด็จได้ตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ค่ะ
1
โฆษณา