เงินเดือนออกเก็บใส่บัญชีเงินฝาก
และที่จะใช้แบ่งออกเป็นส่วน ที่สำคัญต้องเก็บก่อนใช้ในแต่ล่ะเดือน ยกเว้นมีเหตุจำเป็นฉุกเฉิน อาจจะดูบังคับตัวเองเกินไปแต่เก็บเงินตามเป้าได้แน่คับ
  • 2
โฆษณา