พูดตรงๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนรวมในที่ประชุม หลังจากนั้นไม่มีหน่วยงานเชิญเข้าประชุมครั้งต่อไปเลย ส่วนใหญ่ยอมเสียประโยชน์ส่วนรวมแต่ไม่ยอมเสียหน้า
พูดตรงจนบางคนคิดว่าผมหัวรุนแรง
73รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...