เคยค่ะ แต่ประสบการณ์จะหล่อหลอมให้เรารู้จักพูดเป็นกลาง และปล่อยผ่านบางครั้ง (ถ้าไม่หนักหนาเกินไป) 555
83รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...