20 พ.ย. 2022 เวลา 03:16 • ความคิดเห็น
เคยค่ะ แต่ประสบการณ์จะหล่อหลอมให้เรารู้จักพูดเป็นกลาง และปล่อยผ่านบางครั้ง (ถ้าไม่หนักหนาเกินไป) 555
โฆษณา