20 พ.ย. 2022 เวลา 04:02 • อาหาร
ภูเก็ต..เมือง..ดนตรี. กวี..ศิลป์..ภาษาถิ่น..ภูเก็ต
อาโป้ง..ส้มควาย..ไตปลาแห้ง
By..ณรงค์ ชื่นนิรันดร์
คุณศุภสิมา สังวาลย์ ชุมชนบ้านบางหวาน กมลา อ.กะทู้ ภูเก็ต และคณะ นำขนม "อาโป้ง" และ..น้ำส้มควาย..มารับรอง คณะนักศึกษา วปอ. ที่ แหล่งท่องเที่ยวชุมชน Old Phuket Farm(โอล์ด ภูเก็ต ฟาร์ม ) ต.เทพกระษัตรี.อ.ถลาง จ.ภูเก็ต..
¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥
โฆษณา