“พาตีเมาะ สะดียามู” สตรีมุสลิมคนแรก ขึ้นแท่น “ผู้ว่าฯปัตตานี”
มติจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 15 พ.ย.65 ให้ความเห็นชอบ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ แต่งตั้งข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง และหนึ่งใน 37ตำแหน่ง พบว่า มีรายชื่อ ของ “พาตีเมาะ สะดียามู” รองผู้ว่าราชการ จ.นราธิวาส ได้รับการเลื่อนขั้นขึ้น เป็นผู้ว่าราชการ จ.ปัตตานี
ทั้งนี้พาตีเมาะ ถือเป็นสตรีมุสลิมคนแรกที่ได้รับการแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการเมืองปัตตานี และแน่นอนว่า พาตีเมาะ ได้รับการแสดงความยินดีจากผู้ที่เคยทำงานร่วมกันเธอ ด้วยการเข้ามาอวยพร แสดงความยินดี และชื่นชม ผ่านเฟซบุคต่างๆ ทันทีที่มีการประกาศรายชื่อการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งนี้ ทั้งในส่วนของรองผู้ว่าฯ,ผู้ว่าฯ และผู้ตรวจราชการ
สำหรับผู้ว่าฯปัตตานี คนใหม่ เกิดเมื่อ วันที่ 19 พ.ย.2508 เป็นชาวยะลา ปัจจุบันอายุ 57 ปี จบการศึกษาระดับประถมตอนต้น-ตอนปลายที่ โรงเรียนวัดลำใหม่ และ โรงเรียนพัฒนาวิทยา จ.ยะลา จากนั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย ที่โรงเรียนพัฒนาวิทยา จ.ยะลา และ โรงเรียนสาธิต ม.สงขลานครินทร์ จ.สงขลา
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (ม.อ.) จบปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาพัฒนาสังคม) สาขาการจัดการการพัฒนาสังคม คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
เริ่มต้นชีวิตข้าราชการ ในตำแหน่งนักการข่าวนักบริหารงานทั่วไป ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดระนอง เมื่อปี 2536 เคยเป็นผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง (อำนวยการสูง) ศูนย์อำนวยการบริการจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพัทลุง
ต่อมาเป็นรองผู้ว่าฯพัทลุง และย้ายไปเป็นรองผู้ว่าฯนราธิวาส , รองผู้ว่าฯ ยะลา และได้ขึ้นเป็นผู้ว่าฯ ปัตตานี ในการแต่งตั้ง ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งล่าสุด ท่ามกลางเสียงชื่นชมและการยอมรับในความสามารถ และในฐานะสตรีชาวมุสลิม
3ถูกใจ
1Kรับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • กำลังนิยมในบล็อกดิต
   • รู้ไหม พาสปอร์ตของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก มีอยู่ 4 สีด้วยกัน ทำไมถึงเป็นแบบนั้น?
   การสร้างพื้นที่ ฟังย้อนหลังรายการ #ทำแท้งทอล์ค Ep.37 : " รักตัวเองถึงได้ทำแท้ง : Love My Abortion " ได้ที่
   ทำไมนักช้อปชาวจีนถึงเลิกบินซื้อแบรนด์เนมนอกประเทศแล้ว
   สรุปดราม่า สื่อไต้หวันกับนักแสดงไทย เมื่อสื่อไต้หวันลงข่าวตำหนินักแสดงไทย ไม่มีมารยาท มาสาย กินขนมขณะนั่งสัมภาษณ์
   ดูทั้งหมด