20 พ.ย. 2022 เวลา 17:13 • ความคิดเห็น
สัตย์ซื่อ ซื่อตรง ก็ดี ถ้ารู้ว่าควรพูดแค่ไหน ตอนไหน พูดทีเดียว หรือพูดหลายที คนฟังถึงจะย่อยได้ ไม่แสลงกับคนฟัง รู้จักถนอมน้ำใจคน เลือกคำก่อนพูด ก็เป็นเรื่องที่เราคนซื่อพอทำได้บ้างแหละเนอะ
“Sometimes being kind is more important than being right.”
คำพูดตรงๆ ที่จริงใจ แต่ สร้างความเจ็บปวด ควรพูดเมื่อจำเป็น และเมื่อจำเป็น ให้พูดด้วยใจที่เมตตา
โฆษณา