21 พ.ย. 2022 เวลา 05:27 • สุขภาพ
มีใครไม่เคยถูกล้อหรือล้อเลียนบ้างครับ
ความสำเร็จกับการถูกล้อหรือล้อเลียนมันไม่มีความสัมพันธ์กันเลย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่นเดียวกับเกิดมาจนจะไม่มีวันรวย ชาติกำเนิดไม่มีความสัมพันธ์กับความมั่งมี
โฆษณา