21 พ.ย. 2022 เวลา 15:21 • ความคิดเห็น
ลูกไงจ๊ะ มีความสุขที่ได้ซื้ออะไรให้เขาทุกอย่าง จ่ายทุกเรื่องค่ากินค่าเรียน
ขายทรัพย์ ขายอะไรได้เก็บไว้ให้ลูกสุดท้ายทรัพย์สินทั้งหมดให้เขาจนหมดเมื่อตาย
มีความสุขกับการจ่าย การเติบโต การเรียน การสำเร็จ การแต่งงานมีครอบครัว
จ่ายทุกเรื่องซื้อบ้าน ซื้อรถให้ จ่ายถึงหลาน จ่ายด้วยความสุขชื่นชม
โฆษณา