คิดว่าคุณน่าจะอยู่ในกลุ่มคนหัวสมัยเหมือนคนกลุ่มนึง...ที่ต้องการตามก้นฝรั่ง I You ...แล้วญาติพี่น้องของคุณเองล่ะ คุณใช้คำเรียกกันและกันอย่างไร...?
สังคมไทยอยู่ในชุมชนหมู่บ้านเดียวกันก็มักจะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีน้ำใจต่อกันดุจญาติพี่น้องเลยมีการเรียกขานกันในแบบที่คุณไม่ชอบ...
ไม่ชอบ...ก็บอกเขาไปค่ะ...
  • 5
โฆษณา