22 พ.ย. 2022 เวลา 01:22 • ไลฟ์สไตล์
มีนะ ที่เห็นชัดสำหรับตัวเองเท่าที่จำได้คือ เหมือนมีอะไรอยู่กับเราแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอ่ะ ไม่รู้ เหมือนกัน..แต่ ที่ผ่านมาเป็นแบบนั้นตลอด เราไม่ใช่สายมูนะ แต่เป็นสายขาว แต่ไม่ได้เคร่งครัดอะไรมาก แค่เท่าที่ทำได้ไม่ลำบาก
โฆษณา